Společnost HL system, s.r.o. pomocí zkoušek dle ČSN 73 0895 neustále rozšiřuje svojí nabídku kabelový tras se zachováním funkčnosti.
Při těchto zkouškách dosud použila kabely od následujících výrobců:
1. PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. – silové a sdělovací kabely
2. NKT s.r.o. – silové kabely
3. Lamela Electric, a.s. – silové a sdělovací kabely
4. Transportkabel – DIXI a.s., od roku 2018: Reichle & De-Massari Czech Republic a.s. – silové, sdělovací a optické kabely
5. OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. – optické kabely
Společnost HL system, s.r.o. nabízí celou řadu kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru dle ČSN 73 0895. Jedná se o trasy normové i nenormové. Nabízíme systémy drátěných a oceloplechových perforovaných žlabů, kabelových žebříků a různých typů kabelových příchytek. Systém HL příchytek je jedním z nejpoužívanějších certifikovaných systémů v České republice. Nabízíme klasické šroubové kotvení i nastřelovací provedení. Kromě normového provedení i nenormové s roztečí upevnění až 600 mm.
Zajímavostí je certifikovaný systém tuhých bezhalogenových samozhášivých trubek upevněných pomocí HL kabelových příchytek.
Výsadní postavení na trhu získaly naše certifikované celokovové rozbočné krabice k montáži na povrch, které obsahují keramické svorkovnice.
Jak již bylo uvedeno výše, jako první výrobce jsme odzkoušeli dle ČSN 73 0895 v našich HL P příchytkách optické kabely od dvou výrobců. Tyto systémy byly klasifikovány na třídu funkčnosti P90-R.

protipozar trasy

Ke stažení
protipozar 2
Shopping Cart