Tři sestavy na stěnu s max. roztečí závěsů 1,2 m a šířkou kabelových lávek 100 – 400 mm.  Normové a nenormové konstrukce. Kotvení na stěnu pomocí HL SUKL a těžkého výložníků HL HDWK.

Normová – pomocí HL SUKL Nenormová – pomocí HL SUKL Nenormová – pomocí HL HDWK
lavky stena

Shopping Cart